angielska polska

MERLIN Basic - dane techniczne

żaglówki merlin
Długość: 3,7 m Szerokość: 1,5 m Zanurzenie: 0,12 / 0,80m Powierzchnia żagli: 7 m2 Masa kadłuba: około 85 kg Załoga: 3 osoby Długość masztu: 5 m Długość bomu: 1,85 m Pow foka: 2,4 m2 Pow grota: 4,6 m2

Porównanie wersji